PradžiaNaujienos Svarbi informacija neklasifikuojamiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams
Svarbi informacija neklasifikuojamiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams

VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras prašo apgyvendinimo paslaugų teikėjus, veikiančius Zarasuose, skubiai pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos  nustatytos formos pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą, kurie dar yra jo nepateikę. Mūsų duomenimis, apie 50 apgyvendinimo paslaugų teikėjų Zarasų rajone nėra susitvarkę šio privalomo reikalavimo.

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 129 straipsnis. Apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas 

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

--------

Taip pat informuojame, kad iki 2019 m. sausio 1 d.   dėl nesusitvarkius dokumentų, turėsime sustabdyti informavimo paslaugą Jums mūsų interneto svetainėje www.visitzarasai.lt . 

........

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau - Departamentas) nustatytos formos pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą

 

Prie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų pagal galiojančius turizmo srities teisės aktus priskiriamos:

  • Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga
  • Kaimo turizmo paslauga
  • Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga
  • Nakvynės ir pusryčių paslauga
  • Poilsio namų apgyvendinimo paslauga 
  • Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga 
  • Turistinės stovyklos paslauga
 
Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimą forma VTD-A2 yra patvirtinta Departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-145. Šioje formoje apgyvendinimo paslaugų teikėjas, privalo pažymėti tik vieną apgyvendinimo paslaugų rūšį, kurią teikia.
 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, per 30 dienų nuo  pranešimo pateikimo dienos negavęs atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą.

Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis.

 

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybinė rinkliava teisės aktais nenustatyta.

Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos teikiamas per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba elektroniniu paštu vtd@tourism.lt / silvija.venceviciene@tourism.lt .

 
© 2014-2015 VisitZarasai. Visos teisės saugomos
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas