Izziņas dabas takas
Deguču (Degučiai) izziņas taka
Deguču izziņas taka – lieliska vieta, lai iepazītos ar vērtīgā Gražutes (Gražutė)reģionālā parka dabas un kultūras mantojumu. Takas garums – 3 kilometri, tajā ierīkotas 13 pieturvietas, ta ir pielāgota gājējiem, taču var braukt arī ar velosipēdu, bet ziemā – slēpojot. Ceļotāji varēs redzēt Gražutes priežu mežos dzīvojošo pūci vai tās māju – dobumu, uzzināt par sta
Ilgašila izziņas taka
Šī taka ir viena no NATURA 2000 teritorijām, kura izveidota, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un dabas vērtības. Taka ir īsa – tikai 240 metri. Ejot pa purvā ierīkoto koka taku, ceļotāji varēs iepazīties ar aizsargājamajiem purva biotopiem, ar šeit augošām reto augu sugām, ar veicamajiem apsaimniekošanas darbiem. Tie, kas interesējas par dabas dārgumiem, šajā takā var atrast džegužkurpī
Jaskonišķu izziņas taka
Taka vijas cauri smilšainam priežu mežam, kurš kopš seniem laikiem tiek saukts par Smalinīču (Smalinyčia). Tajā varat ieraudzīt dzilnas izkaltu dobumu, vērot meža „sanitāru” dzeņu paveiktos darbus, bet, ja uzmanīgi klausīsieties jūs pavadošo putnu čivināšanu, varbūt sadzirdēsiet līdz šim nedzirdētas dziesmas. Izziņas takas stendi pievērsīs Jūsu uzmanību dažādiem dabas objektiem. Uzzinā
Izziņas taka „Ozols”
Tā ir Lietuvā pirmā privātīpašumā ierīkotā izziņas taka Veprja (Vepris) ainavas liegumā. Izziņas takas  ,,Ozols” mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar aizsargājamajā teritorijā esošā meža paraugapsaimniekošanu, ar meža dabas vērtībām un tajos pastāvīgi notiekošajiem procesiem. Uzzināsiet, kā izmantot koksni, radot pēc iespējas mazāku ietekmi uz tajā dzīvojošām dažādu o
Šavašas izziņas taka
Tā ir pirmā ģeoloģiskā taka Lietuvā, un tās garums ir 1,5 km. Ierīkota Gražutes (Gražutė) reģionālā parka teritorijā, Šavašas ainavas liegumā, blakus Šavašas upei, kura plūst uz Šventojas (Šventoja) senleju blakus Antalieptei (Antalieptė). Lai to apmeklētu, braucot no Daugaiļiem (Utenas rajons) (Daugailiai (Utenos rajonas)) uz Antaliepti, pirms paša tilta pāri Šventojas upei griezieties pa labi. P
Salakas izziņu taka
Salakas izziņu taka ir 5 km garš apļveida maršruts, kurš iepazīstina ar vēsturisko Salakas pilsētu un tās apkārtējo teritoriju. Takas galvenās bultas radīs uz koka ceļu pa Ļuodis ezera krastā, kurš ved uz skatu torni. No skatu torņa Jums būs iespēja vērot panorāmas skatu uz brīnišķīgo Ļoudis ezeru. Saīsinātā izziņas taka –ir iemīļota starp Gražute reģionālā parka centra apmeklētājiem, kur va
© 2014-2020 VisitZarasai. Visas tiesības aizsargātas
webmod: