PradžiaNaujienos Pažink sakralųjį Imbradą
Pažink sakralųjį Imbradą

Imbrado seniūnija yra Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, į pietvakarius nuo kelio Zarasai–Bradesiai–Obeliai, Imbrado ežero šiauriniame krante. Imbrado kaimas - seniūnijos centras.

IMBRADO HERBAS

STELMUŽĖS VIEŠPATIES JĖZAUS KRYŽIAUS FILIJINĖ BAŽNYČIA IR VARPINĖ

@ A. Navicko foto

Stelmužės ąžuolas – Lietuvos gamtos paminklas, vienas seniausių ąžuolų Europoje, o Lietuvoje pats seniausias ir storiausias medis. Spėjama, kad jo amžius yra per 1500 metų. Ąžuolas yra 23 m. aukščio, 3,5 m. skersmens ir 13 m. apimties prie žemės (kamienui apimti reikia apie 13 vidutinio sudėjimo žmonių).

GPS: 55.829893, 26.217283 (WGS)

Stelmužės k., Zarasų r.

 

@ A. Navicko foto

 

Ilgą laiką buvo manoma, kad bažnyčia pastatyta 1650 m. tuometinio dvaro valdytojo Folkerzambo. Ją suręsta naudojant tik kirvį, o durų lentų sutvirtinimui - kaltinius vinis. Bažnyčios interjeras įrengtas 1713 m. Jame išsiskiria medinis altorius ir medžio drožyba dekoruota sakykla. Dekore daug augalinių, figūrinių motyvų, reljefų ir apvaliųjų skulptūrų. Vakarinėje šventoriaus dalyje yra darnių proporcijų varpinė, statyta XVII a. viduryje.

Naujai atrasti Bercen giminės šaltiniai Stelmužės bažnyčios pastatymo istoriją nukelią į 16 am. pabaigą:  "Dar šiandien Šteinenzėje stovi XVI a. koplyčia, vadinama Berkenų koplyčia, kurios chore yra keturių dalių švino rėmų langas, kurio dviejose viršutinėse stiklo dalyse pavaizduotas Berkenų herbas. Šioje koplyčioje nuo 1596 m. tarnavo pastorius iš Egiptės, gyvenęs kaimyniniame Fiurstenbergų (Fürstenberg) dvare. " Šis faktas liudija, kad Stelmužės bažnytėlė pastatyta į 16 amž. pabaigoje, o ne į 17 am. viduryje, kaip buvo minima iki šiol."

Apie tai mes jau rašėme ankstesniuose straipsniuose. Juos atrasti ir perskaityti galite čia:

Akmenų ir Rūtų ežerai arba dešimt įdomių ir nežinomų faktų apie Stelmužę ir jos apylinkes

 

GPS: 55.829486, 26.217421 (WGS)

Ąžuolo g. 14, Stelmužės k., Zarasų r.

8 385 52596, muziejus@zarasai.lt, www.zarasumuziejus.lt

VERGŲ BOKŠTAS

@ A. Navicko foto

Video @ Robertas Mockus

Vergų bokštas - Stelmužės parke esantis nedidelis, aukštokas keturkampis pastatas storomis sienomis ir angomis viršutinėje dalyje, pastatytas iš netašytų lauko akmenų. Pasakojama, kad Vergų bokštas tarnavo kalėjimu. Bokšte caro dvariškiai Valujevai bausdavo prasikaltusius baudžiauninkus: juos uždarydavo nakčiai, o dieną vėl išvarydavo į darbą. Statinys yra restauruotas, įrašytas į XVII a. architektūros paminklų sąrašą.

GPS: 55.828049, 26.216676 (WGS)

Dvaro g. 8, Stelmužės k., Zarasų r.

 

LYGUMŲ AKMUO (SUVIEKO IR IMBRADO SENIŪNIJŲ TAKOSKYROJE)

Netoli Stelmužės dvarvietės, nužingsniavę keliuku nuo ąžuolo į šiaurinį parko pakraštį apie 1,6 km, Lygumų miške, rasite pasislėpusį akmenį, kuris ilgio matmenimis (18 m) gali lenkti garsųjį anykštėnų Puntuką. Taip pat platus ir jo paviršius.

Apie akmens galybę pasakoja ir išlikusi legenda. Pasak jos, kai Velnias Milžinas paleido akmenį žemėn, nuo jo kritimo visa Žemė sudrebėjo. Ir nors visas jis susmego, smūgio būta tokio stipraus, kad nuo jo atsirado kalvos, kalneliai ir daubos.

GPS: 55.831679, 26.197501 (WGS)

Lygumų miškas, Zarasų r.

IMBRADO NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS BAŽNYČIA

Bažnyčia medinė, turi liaudies architektūros bruožų, ilgo stačiakampio plano, vienanavė su 3 altoriais. Bažnyčia statyta 1786 – 1787 m. Pranciškaus Molio lėšomis, o 1891 m. brolių Jono ir Pranciškaus Prūsokų lėšomis išdekoruota ir atnaujinta. Šventoriaus tvora akmenų mūro, jame yra medinė varpinė.

GPS: 55.775144, 26.11869 (WGS)

Ežero g. 2, Imbrado k., Zarasų r.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO VIETA PRIE ILGIO EŽERO

Pasakojama, kad stebuklingas apsireiškimas prie Ilgio ežero įvyko 1967 metais vėlų birželio 30 dienos vakarą. Du jauni žmonės ant Ilgio ežero pamatė ryškią šviesą. Priartėję arčiau ežero, ant sutrūnijusio polio pamatė stovinčią ir švytinčią mergaitę balta pelerina ir auksiniais plaukais. Įprasminant šio piligriminio traukos centro svarbą, 2014 metų vasarą buvo pašventinta ir ant Ilgio ežero kranto pastatyta modernios architektūros koplyčia.

GPS: 55.8028, 26.083537 (WGS)

Kamšos k., Zarasų r.

Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia

Video Petro Rožkovo

Įprasminant šio piligriminio traukos centro svarbą čia buvo pastatyta koplyčia. 2014 m. vasarą vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Koplyčia išsiskiria savo forma – ji primena popiežiaus mitrą.

GPS: 55.8028, 26.083537 (WGS)

Kamšos k., Zarasų r.

IMBRADO EŽERAS

Video @ Diana Kėblytė - Rožkovienė

AVILIO EŽERAS - VIENAS ŽUVINGIAUSIŲ EŽERŲ LIETUVOJE

(Šaltinis: https://www.youtube.com/watch?v=86tNrDoyzEs)

 

Sudarė VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektų vadovas Ramūnas Keršys

 

Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro iniciatyva pradėta informacinė rubrika, kurios metu norime supažindinti su kiekvienos Zarasų krašto seniūnijos turizmo potencialu, pristatyti kiekvienos Zarasų krašto seniūnijos istoriją, lankytinus objektus, edukacines programas. Kai ką Jūs galite aplankyti savarankiškai, ar su šeima, o pasibaigus karantinui - su turistinėmis grupėmis, užsisakyti turistinę kelionę su gidu.

Sudarant tekstą naudojame įvairių šaltinių informaciją ir jame vyrauja turistiniai, technikos, gamtos ir kultūros paveldo objektai, kuriuos dažniausiai siūlome aplankyti atvykstantiems į mūsų kraštą svečiams, turistams. Didžioji dalis pateikiamos informacijos yra Zarasų krašto gide

 

Siūlome Zarasų krašto bendruomenei būti aktyviai, vertinti ir siūlyti įtraukti naujus objektus į mūsų lankytinų objektų sąrašą.Informaciją su pasiūlymais galite siųsti el. paštu info@visitzarasai.lt arba pateikti kitais Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro kontaktais, kuriuos lengvai rasite puslapyje https://www.visitzarasai.lt/.

 
© 2014-2020 VisitZarasai. Visos teisės saugomos
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas