PradžiaNaujienos Pažink Antazavę. Žymiausi Antazavės lankytini objektai (2)
Pažink Antazavę. Žymiausi Antazavės lankytini objektai (2)

Pirmoje straipsnio dalyje ,,Pažink Antazavę” yra aprašytas Antazavės dvaras. Apie jį galite perskaityti paspaudę šią nuorodą: Pažink Antazavę. Apie Antazavės dvarą ir kodėl jį reikia aplankyti (1)

R. Keršio foto.

 

Antazavės miestelio centras. Pagrindinė miestelio gatvių sankryža, vedanti link Antazavės dvaro. Priešais Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčios šventorių.  Paminklas ir kryžius šioje vietoje užkastų, 1944–1950 m. Antazavės apylinkėse žuvusių, Vytauto apygardos partizanų ir 1944 m. rugsėjo mėn. nužudytų dviejų vokiečių kareivių atminimui. Paminklas atidengtas 1989 m. birželio 14 d. žuvusio partizano K. Mickaus vaikų ir kitų žuvusių partizanų artimųjų rūpesčiu. Kryžius pastatytas 1992 m. Elenos Mickutės–Jurevičienės rūpesčiu.

Stogastulpis 1945 m. rugsėjo 28 d. žuvusio Lietuvos savanorio, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Birželio sukilėlio, Lietuvos vietinės rinktinės kario, Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Antano Streikaus-Tumošiuko, 1964 m. mirusios jo žmonos, tremtinės Marijonos, sūnų – 1997 m. mirusio Vyties kuopos partizano, politinio kalinio Izidoriaus-Girėno, 1962 m. sušaudyto šios kuopos vado Juozapo-Stumbro, 1945 m. vasario d. žuvusio Vyties kuopos partizano Petro, dukterų – 1950 m. sausio 20 d. suimtos mirusios šios kuopos partizanės Onos-Neros, Gėlės, Rūtos ir Valerijos atminimui (http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Zarasai_paminklai.htm).

 

Antazavė unikalus kraštas, išsiskiriantis gamtos grožiu, senoviniais Sėlių genties vietovardžiais, vienais seniausiais Zarasų krašte kultūriniais sluoksniais. Antazavę supantys piliakalniai mena, kad čia žmonės jau buvo apsigyvenę porą tūkstantmečių metų prieš Kristų. Antazavę garsino Antazavės dvaras ir jo valdytojai: Pliateriai, Ledchovskiai, von Roppai, Voinarovskiai...

Antazavės kaimo kryžius, kuris jus pasitiks įvažiuojant į Antazavę. R. Keršio foto.

 

Antazavė turi daug įdomių objektų, kuriuos verta aplankyti ir pamatyti:

 

ANTAZAVĖS DIEVO APVAIZDOS BAŽNYČIA IR VARPINĖ

Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia – kaip grafų Pliaterių giminės devizas, pastatyta vengiant grėsmės būti Aleksandravėlės parapijos filija. Liudviko Platerio žmonai Kunigundai Vollovič-Pliaterienei, po vyro mirties, 1794 m. pavyko anksčiau užbaigti bažnyčios statybas, nei jos konkurentams Aleksandravėlėje.

Foto šaltinis: https://media.lrytas.lt/images/2015/11/26/1506952978085_1896700_1440x960_1506952979397.jpg

 

Tašytų rąstų šventovė pastatyta nenaudojant vinių, medinė, barokinio stiliaus, kryžminė, stačiakampio plano. Tai 24 m. aukščio trinavė bažnyčia. Pastogės ir bokštų konstrukcijos, net ir kerčių sukirtimai, atlikti tik kirviu. Didysis bažnyčios altorius yra vėlyvojo baroko pavyzdys. Vargonų choras paremtas dviem apvaliomis kolonomis, jo plane – išlenktas baliustradas. Greičiausiai tuo metu pastatyta mūrinė varpinė.

 

GPS: 55.812297, 25.925568 (WGS)

Zalvės g. 15, Antazavė, Zarasų r.

Plačiau galit susipažinti čia:  Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia.

 

PAKAČINĖS (DEMBŲ) PILIAKALNIS

Pakačinės piliakalnis, dar žinomas ir Dembų vardu, yra Antazavės šile. 1933 m. Petras Tarasenka aikštelės vakariniame pakraštyje ištyrė 30 m² bendrą plotą, aptiko iki 1,5 m storio kultūrinį sluoksnį su akmeniniu įtveriamuoju ir su skyle kotui kirviais, galąstuvu, kauline yla, adikliu, smeigtuku, brūkšniuota, gludinta, lygia ir grublėta keramika, geležies gargažėmis, gyvulių kaulais.

1949 m. ir 1972 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Radinius saugo Vytauto Didžiojo karo muziejus. [1] Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu pr. m. e. – I tūkstantmečio viduriu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūros paminklu – 1998-05-19; Nr.612. Paminklo teritorijos plotas 11000 m². Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas 1199000 m².

Pasiekiamas iš plento 178 Bradesiai–Dusetos–Daugailiai Zaduojoje pasukus į dešinę rytų – pietryčių kryptimi link Dumblynės, už 1,7 km miške pasukus pirmu keliuku į kairę šiaurėn, už 300 m yra dešinėje į rytus nuo keliuko.

GPS: 55.813775, 25.88512 (WGS)

Sartų regioninis parkas, Zarasų r.

MARIMONTO VANDENS MALŪNO LIEKANOS

Važiuojant senuoju keliu į vakarus nuo Antazavės, patenkama į Marimontą. Marimontas (Mori Mont lot. klb. - „mirusiųjų kalnas“) pavadintas nuo didelio kalno, nuo kurio žiemą važiuodamas ne vienas užsimušė.

IX a. II p. ant Zalvės upelio buvo įrengta užtvanka bei pastatyti malūnas su pikliumi bei lentpjūvė.

Dabar likę malūno mūro likučiai. Malūne buvo prasto malimo girnos, pitlius ir kruopinė. Praeityje malūnas priklausė Antazavės dvarui. Malūnas, lentpjūvė, karšykla veikė net ir pokario metais, tačiau 1946 ar 1947 metus kilus gaisrui viskas sudegė ir iki mūsų dienų išliko tik akmeninio mūro likučiai bei akmenimis grįsto senkelio (bruko) atkarpa.

 

GPS: 55.823004, 25.901585 (WGS)

Marimonto k., Zarasų r.

 

ANTAZAVĖS ŠILAS, ŠILO MŪŠIO VIETA

Vytauto apygardos, Lokio rinktinės, Vyties kuopos partizanų dislokacijos ir mūšio vieta. Tai vieno iš didžiausių partizanų mūšių Rytų Lietuvoje vieta. Mūšio vietoje atstatytos dvi žeminės, į kurias nukreipia kelio ženklas kelyje Antazavė – Dusetos.

 

Plačiau apie Antazavės šilo mūšį.

GPS: 55.815414, 25.895072 (WGS)

Antazavės šilas, Zarasų r.

 

KOMPOZITORIAUS JUOZO GRUODŽIO GIMTINĖS VIETA

Juozas Gruodis (1884-1948) yra svarbiausia tarpukario Lietuvos muzikinė figūra. Tai pirmasis lietuvių kompozitorius, reguliariai kūręs simfoninę muziką, kurioje tęsė sodrią vėlyvojo programinio romantizmo tradiciją. Nors iki 30-ies metų Gruodis buvo vargonininku provincijoje, vėliau studijavo Maskvos ir Leipcigo konservatorijose, o grįžęs į Kauną, dirbo Valstybės operos dirigentu ir 1933 m. įkūrė Kauno konservatoriją – pirmąją aukštąją muzikos mokyklą Lietuvoje, tapo jos direktorium ir pirmuoju kompozicijos profesorium. Gruodis intensyviai domėjosi senąja lietuvių liaudies muzika – monodijomis ir polifoninėms sutartinėmis, dažnai jas harmonizavo, o ilgainiui sukūrė individualų stilių iš nuosaikiai modernių išraiškos priemonių ir lietuvių tautinės muzikos elementų, esminėmis nuostatomis gana artimą Béla'os Bartóko ir Leošo Janáčeko estetikai. Gruodžio pažiūros ilgą laiką darė stiprią įtaką daugeliui lietuvių kompozitorių. (Šaltinis: https://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/gruodis/).

Rokėnų kaime stovi skulptūrinis stogastulpis su rodykle, vedantis į Juozo Gruodžio – kompozitoriaus, pedagogo, dirigento, muzikos visuomenininko – gimtinę. Jos vietoje 1966 m. lapkričio 13 d. buvo atidengtas paminklinis akmuo.

GPS: 55.802413, 25.896403 (WGS)

Rokėnų k., Zarasų r.

 

POETO A. VIENAŽINDŽIO VISUOMENINIS – MEMORIALINIS MUZIEJUS

Poeto kunigo Antano Vienažindžio visuomeninis memorialinis muziejus įkurtas 1972 m. senelio name, Gipėnų kaime. Sodybą tvarkingai prižiūri poeto giminaičiai. Dalis šio erdvaus namo skirta dainiaus atminimui. Muziejuje eksponuojami autentiški baldai, poeto rankraščių faksimilės, jo kūrybos rinktinės ir kita.

 

GPS: 55.793056, 25.839985 (WGS)

A. Vienažindžio g. 6, Gipėnų k., Zarasų r.

8 686 17327, 8 385 41316 (Būtina susitarti iš anksto)

donatas.juodele@gmail.com

 

VELIKUŠKIŲ II (SALOS) PILIAKALNIS

 

Piliakalnis yra Sartų ežero Bradesių įlankos rytinio galo kairiajame krante, tarp Zalvės ežero ir Zalvės upelio. Iš trijų pusių piliakalnį supa vanduo, todėl piliakalnis dar žinomas Salos pavadinimu. Piliakalnio aikštelėje išliko kultūrinis sluoksnis, kuriame rasta lipdytinės lygiosios keramikos fragmentų, gyvulių kaulų ir akmeninių kirvukų, jo pašlaitėse yra senovinės gyvenvietės žymės.

GPS: 55.827275, 25.868183 (WGS)  

Sartų regioninis parkas, Zarasų r.

 

ANTAZAVĖS KAPINĖSE BRONISLOVO KONTRIMO KOPLYČIA

 

Tai Boleslovo Kontrimo šeimos koplyčia-mauzoliejus stovintis Zarasų rajone, Antazavės seniūnijoje, Antazavės kaimo kapinėse. Kopyčia pastatyta apie 1877 metus. 1914-18 m. koplyčioje buvo laikomos pamaldos.

DVIRAČIŲ TRASA „TARP ZALVIO IR ZALVĖS“ – PUIKUS LAISVALAIKIO PRALEIDIMO BŪDAS

 

DVIRAČIŲ TRASA „TARP ZALVIO IR ZALVĖS“ Atšilę orai, vis daugiau saulės šviesos, šilumos, žalumos ir gyvybės mūsų kasdienybėje skatina ieškoti idėjų, kaip spalvingiau ir įdomiau praleisti laisvalaikį. Vienus labiau domina aktyvus poilsis, tuo tarpu kiti trokšta ramybės ir harmonijos. Šiems, nors ir skirtingiems, poreikiams įgyvendinti puikiai tiks dviračių trasa Sartų regioniniame parke – „Tarp Zalvio ir Zalvės“. Aktyvaus poilsio mėgėjai trasoje galės išbandyti ištvermę dviračiu kylant į stačias įkalnes, vairavimo įgūdžius skirtinga kelio danga, siekti asmeninių rekordų kuo greičiau įveikiant trasą ar atskiras jos atkarpas. Na, o ramybės ištroškę poilsiautojai, iš lėto mindami pedalus, galės aplankyti šalia dviračių trasos esančius lankytinus objektus, grožėtis Antazavės šilu ir klausytis jo gyventojų giesmių, atsikvėpti įrengtose atokvėpio vietose.  

 

 

Šaltinis - http://www.turistopasaulis.lt/wp-content/uploads/2015/04/Dviraciu_trasos_schema.jpg

 

Antazavė garsėjo giliausiu Zarasų rajone šuliniu (130 m gylio gręžinys).

 

Šaltiniai:

1.     https://www.visitaukstaitija.lt/

2.     www.visitzarasai.lt

3.     http://www.turistopasaulis.lt/wp-content/uploads/2015/04/Dviraciu_trasos_schema.jpg

4.     https://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/gruodis/

5.     www.lrytas.lt 

6. http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Zarasai_paminklai.htm

 

Sudarė VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektų vadovas Ramūnas Keršys

 

Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro iniciatyva pradėta informacinė rubrika, kurios metu norime supažindinti su kiekvienos Zarasų krašto seniūnijos turizmo potencialu, pristatyti kiekvienos Zarasų krašto seniūnijos istoriją, lankytinus objektus, edukacines programas. Kai ką Jūs galite aplankyti savarankiškai, ar su šeima, o pasibaigus karantinui - su turistinėmis grupėmis, užsisakyti turistinę kelionę su gidu.

 

Sudarant tekstą naudojame įvairių šaltinių informaciją ir jame vyrauja turistiniai, technikos, gamtos ir kultūros paveldo objektai, kuriuos dažniausiai siūlome aplankyti atvykstantiems į mūsų kraštą svečiams, turistams. Didžioji dalis pateikiamos informacijos yra Zarasų krašto gide. Siūlome Zarasų krašto bendruomenei būti aktyviai, vertinti ir siūlyti įtraukti naujus objektus į mūsų lankytinų objektų sąrašą.

 

Informaciją su pasiūlymais galite siųsti el. paštu info@visitzarasai.lt arba pateikti kitais Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro kontaktais, kuriuos lengvai rasite puslapyje https://www.visitzarasai.lt/.

© 2014-2020 VisitZarasai. Visos teisės saugomos
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas