PradžiaNaujienos Nauja turizmo kryptis – Pirmojo pasaulinio karo paveldas, esantis Zarasų r.- Daugpilio r. pasienyje.
Nauja turizmo kryptis – Pirmojo pasaulinio karo paveldas, esantis Zarasų r.- Daugpilio r. pasienyje.
 
 
Neseniai paskelbti Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektų finansavimo rezultatai nenuvylė. Iš 42 paskelbtų finansuotinų projektų, net keturi tiesiogiai siejasi su Zarasais.
 
 
Nemažai zarasiškių ir Zarasų miesto svečių yra girdėję apie VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro organizuojamus pažintinius žygius Pirmojo pasaulinio karo pėdsakais. Jie atskleidžia karo fortifikacijos palikimą, kuris nėra plačiai tyrinėtas, tačiau gali būti įdomus tiek turistams, tiek aktyvaus poilsio mėgėjams bei naudojamas edukaciniais tikslams.

Norėdami atskleisti šį turistinį potencialą, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Daugpilio rajono savivaldybe pateikė projektą “I pasaulinio karo paveldo turizmo maršrutas ir ekspozicijos, skirtos pritraukti lankytojus į pasienio zoną” arba sutrumpintai „WWI route“ į minėtą programą. Projektas pakliuvo į 42 paskelbtų finansuotinų projektų sąrašą ir yra pirmas rezerviniame sąraše. Tai reiškia, kad jo įgyvendinimas prasidės šiek tiek vėliau, nei pagrindiniame sąraše
esantys projektai.
 
Projekto tikslinė teritorija - Zarasų ir Daugpilio rajonai.  Tai panašūs rajonai, turintys daug ežerų, gilias kurortinės - rekreacines tradicijas, ilgus šimtmečius buvęvienybėje, turėję atskiras sienas ir bendrą istoriją.
 
Pagrindinis šio projekto šio projekto  tikslas - padidinti lankytojų srautus Lietuvos–Latvijos pasienio regione, išnaudojant Pirmojo pasaulinio karo paveldą, esantį Daugpilio ir Zarasų rajonuose. Tam yra bendra teritorinė galimybė, nes Pirmojo Pasaulinio karo fronto linijoje buvo dislokuota 77 ir 88 vokiečių armijos divizijų. Šiuose kraštuose, Lietuvos ir Latvijos teritorijoje, apie tris metus per 30 tūkstančių vokiečių kareivių stovėjo prieš nemažiau skaitlingą penktą Rusijos imperijos armiją.  Per tą laikotarpį vokiečių kareiviai sukūrė unikalią gynybinę fortifikaciją, kuri išliko praėjus daugiau nei šimtui metų ir yra įdomi atvykstantiems turistams tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.
 
Bendras tarptautinis maršrutas įdomus tuo, kad šioje yra daugiau nei šimtas skirtingų artefaktų (blindažų, pastatų liekanų, elektrinių, slėptuvių, ligoninių, karių kapinių, siauruko ir aerodromų liekanų), kurie būtų įdomūs čia besilankantiems lankytojams. Vokiečių sukurta infrastruktūra yra susieta tarp abiejose valstybėse stovėjusio gynybinio fronto linijos ruožo ir užnugario infrastruktūros nuo Drūkščių iki Mėdumės ir Zaraso ežerų.
 
Vienas pagrindinių uždavinių projekte - sukūrus Pirmojo pasaulinio karo tarptautinį maršrutą ir ekspozicijas Zarasų ir Daugpilio rajonuose, įvykdyti plačią e-rinkodaros kompaniją, pristatant sukurtą produktą plačiajai visuomenei. Projekto rezultatai sudarys sąlygas vietiniams gyventojams plačiau įsitraukti į turizmo verslą ir didins jų teikiamų turistinių paslaugų įvairovę.
 
Kaip vienas iš projekto rezultatų, bus surinkta ir parengta Pirmojo pasaulinio karo artefaktų ekspozicija Turmanto seniūnijoje, kurią papildys ir šiuolaikiškos priemonės, tokios, kaip virtuali ir papildoma realybė. Maršrutui populiarinti bus naudojamos e-rinkodaros priemonės, bus vykdomi nemokami informaciniai turai. Panašias veiklas vykdys partneriai Latvijos teritorijoje, t.y. Mėdumi.
 
Bus sukurtos patogios prieigos, nuorodų sistema prie įdomesnių artefaktų, internetinis puslapis ir maršruto mobili aplikacija, palengvinanti šių objektų pasiekiamumą; įsigytos tausojančios gamtą priemonės – paprasti ir elektriniai dviračiai.

Planuojama sutvarkyti aplinką ties įdomiausiais Pirmojo pasaulinio karo objektais (įrengtos  nuorodos, informaciniai stendai, priėjimo takai, šiukšliadėžės). Įsigytos aplinkos tvarkymo darbo  priemonės ir bendradarbiavimas su vietos seniūnijomis užtikrins aplinkos tvarkos palaikymą pasibaigus pagrindinėms projekto veikloms.
 
Labai svarbu, kad aktualizuodami šį maršrutą bus dirbama kartu su mokslininkais, Karo istorijos tyrinėtojais. Jų pagalba ir paslaugos bus labai reikšmingos atskleidžiant įdomesnius faktus apie gynybinės fortifikacijos mastą ir paveldo pritaikomumą gausesniems turistų srautams. Bus parengta išsami studija, kuri pilnai identifikuos Pirmojo pasaulinio karo artefaktų paskirtį ir tarpusavio ryšį. Ji bus puiki metodinė medžiaga parengti gidus, kurių viena specializacijos krypčių - Pirmasis pasaulinis karas.
 
Projektas taps tikru iššūkiu vietos bendruomenei. Į vietovę padidėję turistų srautai turėtų paskatinti vietos gyventojus įsitraukti į turizmo paslaugų teikimą. Potencialiems paslaugų teikėjams bus nuolatos suteikiamos konsultacijos apie verslo pradžios galimybes turizmo  paslaugų aptarnavimo srityje bei praktinė informacija, kaip galima pasinaudoti didėjančiu lankytojų srautu regione, teikiant paslaugas ar kuriant verslo klasterius.
 
 
Projektas bus bendrai finansuojamas iš Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų (85 proc.) ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų (15 proc.).

Projektą bendrai įgyvendins VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras ir Daugpilio rajono savivaldybė.
 
Informacija VšĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centras
© 2014-2020 VisitZarasai. Visos teisės saugomos
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas