Pradžia Veiklos sritys
Veiklos sritys

Įstaigos pagrindiniai tikslai:

 

 •  skatinti Zarasų rajono turizmo ir verslo plėtrą, atsižvelgiant į rajono Savivaldybės turizmo bei verslo  plėtros prioritetus;
 • teikti informacijos paslaugas apie Zarasų rajono turizmo išteklius Lietuvos ir užsienio šalių turistams, kuriant patrauklų bei svetingą Zarasų rajono įvaizdį bei populiarinant jį Lietuvoje bei užsienyje;
 • teikti verslo informacijos, konsultavimo, mokymų paslaugas, ugdyti visuomenės verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą Zarasų rajone, didinant įmonių konkurencingumą.   

 

Įstaigos veiklos sritys:

 

 • rinkti, kaupti, atnaujinti, sisteminti ir nemokamai teikti informaciją apie Zarasų rajono turizmo išteklius ir paslaugas, rajone vykstančius renginius, lankomus objektus ir vietoves      rajono svečiams įstaigoje, o profesionaliomis informacijos sklaidos priemonėmis – šalyje ir užsienyje;
 • administruoti įstaigos interneto svetainę, nuolat atnaujinant turizmo ir verslo informaciją;
 • leisti ir platinti reklaminius-pažintinius leidinius, pristatančius Zarasų rajono turizmo (ir verslo) išteklius, bei teikti informaciją įvairiose laikmenose;
 • organizuoti ir vykdyti prekybą meno dirbiniais, informaciniais-reklaminiais leidiniais, liaudies amatų gaminiais, kt. suvenyrais, reprezentuojančiais Zarasų rajoną;
 •  rengti Zarasų rajono turistinių išteklių pristatymą, organizuoti turizmo ir verslo misijas, seminarus, konferencijas;
 •  kurti naujus turizmo produktus: rengti ir pristatyti pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens, kultūrinius ir gamtinius maršrutus, ieškoti potencialių turizmo ir susijusių paslaugų teikėjų;
 • populiarinti turistų apgyvendinimo paslaugas, platinti bilietus į įvairius renginius; organizuoti ir vykdyti kompleksinių turizmo paketų pardavimą;
 •  dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse turizmo ir verslo parodose, projektuose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose;
 • dalyvauti kuriant turizmo ir verslo informacines sistemas;
 •  bendradarbiauti su paslaugų verslui ir turizmui tinklo įstaigomis, paslaugų teikėjais, paramą verslui teikiančiomis institucijomis;
 • inicijuoti darbo grupių su Zarasų rajono savivaldybės administracija, rajono nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. socialiniais partneriais susitikimus įstaigos tikslams ir savivaldybės prioritetams pasiekti turizmo ir verslo plėtros srityje;
 • skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;
 •  generuoti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą centro veiklai;
 •  padėti užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoti ir rengti verslo plėtros ir investicinius projektus; skatinti verslumą, partnerystę ir naujų darbo vietų kūrimą, ypač jaunimo tarpe;
 •  dalyvauti įvairių nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, sąjungų ir kitų vietinių bei regioninių institucijų, susijusių su turizmu ir verslu, veikloje;
 • organizuoti ir vykdyti kitas turizmo ir verslo informacijos bei turizmo ir verslo paslaugas;
 •  rengti ir administruoti projektus, finansuojamus iš nacionalinių, ES ir kitų šalių tarptautinių fondų, įstaigos tikslams ir savivaldybės prioritetams pasiekti turizmo ir verslo plėtros srityje;
 •  vykdyti kitą, niekur nepaminėtą su turizmo paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme;
 • didinti  įstaigos lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros ir kt. priemonėmis,  keliant darbuotojų profesionalumą ir  kompetencijas.
© 2014-2024 VisitZarasai. Visos teisės saugomos
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas